Υπερηχογραφικές εξετάσεις

 

Υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης

Το πρώτο υπερηχογράφημα γίνεται συνήθως μεταξύ 6ης-10ης εβδομάδας και πραγματοποιείται διακολπικά.  Αρχικά εντοπίζεται ο σάκος της κύησης και ο λεκιθικός ασκός. Η θέση του σάκου της κύησης θα επιβεβαιώσει πως η κύηση είναι ενδομήτρια ενώ το μέγεθός του θα βοηθήσει στον υπολογισμό της ηλικίας κύησης.

Κατά τη διάρκεια της 7ης εβδομάδας γίνεται ορατό το έμβρυο και η καρδιακή λειτουργία. Η ανίχνευση του εμβρύου θα εξακριβώσει αν η κύηση είναι μονήρης (ένα έμβρυο) και η μέτρηση του κεφαλοουριαίου μήκους του εμβρύου θα αποκαλύψει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ηλικία κύησης.

Η διαπίστωση θετικής καρδιακής λειτουργίας μειώνει σε μεγάλο ποσοστό τον κίνδυνο αποβολής.

Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας


Πραγματοποιείται μεταξύ 11ης -14ης εβδομάδας. Γίνονται μετρήσεις του εμβρύου και κυρίως της αυχενικής διαφάνειας (μέτρηση ποσότητας υποδόριου υγρού στον αυχένα του εμβρύου). Ταυτόχρονα ελέγχεται η παρουσία του ρινικού οστού, η ροή του αίματος μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς του εμβρύου και η ροή του αίματος μέσω του φλεβώδους πόρου.

Το αυξημένο πάχος αυχενικής διαφάνειας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συγγενείς ανωμαλίες, καρδιοπάθειες και γενετικά σύνδρομα.

Σε συνδυασμό με την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, γίνεται αιμοληψία από τη μητέρα όπου ελέγχονται τα επίπεδα της πρωτεΐνης PAPP-a και της ελεύθερης β-χοριακής γοναδοτροπίνης. Με αυτόν τον τρόπο, η εγκυρότητα της εξέτασης φτάνει το 90%, με μόλις 3% ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

NT

Εικόνα 5: Υπερηχογραφική απεικόνιση της αυχενικής διαφάνειας (κίτρινο). Το βέλος υποδεικνύει την παρουσία του ρινικού οστού

 

Υπερηχογράφημα ανάπτυξης β’ τριμήνου

Μεταξύ 16ης -20ης εβδομάδας πραγματοποιείται το πρώτο υπερηχογράφημα του β’ τριμήνου. Δεν γίνεται πια μέτρηση του μήκους του εμβρύου, καθώς η συνεχής ανάπτυξή του δεν το επιτρέπει πλέον. Στο β’ και γ’ τρίμηνο γίνονται μετρήσεις σε διάφορα σημεία του σώματος του εμβρύου που βοηθούν στον υπολογισμό της ηλικίας κύησης, στον έλεγχο του ρυθμού ανάπτυξης και στην εκτίμηση του βάρους.

Σε αυτήν την ηλικία κύησης είναι επίσης δυνατό να πραγματοποιηθεί συμπληρωματικά το Α-τεστ. Όπως και στην εξέταση της αυχενικής διαφάνειας, γίνονται υπερηχογραφικές μετρήσεις του εμβρύου και μέσω αιμοληψίας από τη μητέρα ελέγχονται τα επίπεδα των αλφα-φετοπρωτεϊνη (AFP), β-χοριακής γοναδοτροπίνης (HCG), και ασύζευκτης οιστριόλης (uE3).

Αναλυτικό υπερηχογράφημα εμβρυϊκής ανατομίας (β-επιπέδου)

Είναι το πιο λεπτομερές υπερηχογράφημα κατά τη διάρκεια της κύησης και πραγματοποιείται μεταξύ 20ης-24ης εβδομάδας. Ελέγχεται αναλυτικά τόσο ο ρυθμός ανάπτυξης του εμβρύου, όσο και τυχόν ανωμαλίες στη διάπλαση των διαφόρων οργάνων και συστημάτων του. Ταυτόχρονα αξιολογείται η θέση και η λειτουργικότητα του πλακούντα, η επάρκεια του αμνιακού υγρού και το μήκος τραχήλου.

Εικόνα 10:  Υπερηχογραφική εικόνα προσώπου. Διακρίνεται η μύτη και τα χείλη.

Doppler

Το υπερηχογράφημα αυτό πραγματοποιείται από την 28η εβδομάδα και μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης. Με την μέθοδο Doppler έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη ροή του αίματος στα μητριαία αγγεία της μητέρας καθώς και στα αγγεία του ομφάλιου λώρου, του εγκεφάλου και του φλεβώδους πόρου του εμβρύου. Αυξημένες αντιστάσεις στα αγγεία συνεπάγεται μειωμένη ροή αίματος και συνδέεται με παθολογικές καταστάσεις, όπως η προεκλαμψία και η καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης.