Υπηρεσίες

Παρακάτω θα διαβάσετε τις γυναικολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται στα ιατρεία μας, αλλά και τις χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν κλινική.

 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΕΩΣ (Thin-Prep)
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HPV DNA (PCR)
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΥΔΡΟ-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΥΠΕΡΗΧΟ-ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ (HyCoSy)
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ & ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΒΑΡΘΟΛΙΝΕΙΟΥ ΑΔΕΝΑ
 • ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΞΥΤΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΙΛΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (ΣΠΙΡΑΛ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ΠΕΣΣΟΣ)
 • ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ & ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΑΣ

 • ΜΑΡΣΙΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΡΘΟΛΙΝΕΙΟΥ ΑΔΕΝΑ
 • LASER
 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΗΤΡΑΣ
 • ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ ΩΟΘΗΚΗΣ
 • ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΑΣ
 • ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ
 • ΚΟΛΠΟΡΡΑΦΙΑ