Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια ενδοσκοπική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ή τη θεραπεία προβλημάτων της μήτρας. Το υστεροσκόπιο είναι ένα λεπτό, φωτιζόμενο όργανο το οποίο εισάγεται, μέσω του κόλπου, στη μήτρα και μεταδίδει εικόνα σε μια οθόνη.

Γιατί γίνεται η υστεροσκόπηση;

Μία από τις πιο κοινές αιτίες είναι η ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας. Υστεροσκόπηση πραγματοποιείται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Λύση συμφύσεων που μπορεί να προκύψουν στην ενδομητρική κοιλότητα λόγω φλεγμονών ή λόγω χειρουργικών επεμβάσεων στο παρελθόν
  • Διερεύνηση των πιθανών αιτίων επαναλαμβανόμενων αποβολών – όταν μια γυναίκα έχει περισσότερες από 2 συνεχόμενες αποβολές στη σειρά
  • Εντοπισμός και αφαίρεση ενδομήτριας συσκευής
  • Διενέργεια στειροποίησης

Πώς γίνεται η υστεροσκόπηση;

Πριν από τη διαδικασία, μπορεί να σας δοθεί ένα φάρμακο για να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και κατόπιν με γενική ή τοπική αναισθησία μπλοκάρουμε τον πόνο. Εάν γίνει γενική αναισθησία, δεν θα έχετε τις αισθήσεις σας κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η υστεροσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στους χώρους ενός ιατρείου ή στο νοσοκομείο. Για να είναι πιο ευχερής η διαδικασία, ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει φάρμακα που διαστέλλουν και μαλακώνουν τον τράχηλό σας πριν σας υστεροσκόπηση.

Ένα ενδοσκόπιο εισάγεται πρώτα στον κόλπο. Το υστεροσκόπιο το οποίο είναι ένα λεπτό αυτοφωτιζόμενο ενδοσκόπιο εισάγεταιπρώτα στον κόλπο και στη μέσω του τραχήλου στη μήτρα σας. Αέριο όπως το διοξείδιο του άνθρακα ή υγρό όπως το διάλυμα χλωριούχου νατρίου (αλατόνερο), θα διοχετευθεί μέσω του υστεροσκοπίου στη μήτρα σας για να την διατείνει. Αυτό βοηθά το γιατρό σας να δει το εσωτερικό της μήτρας σας και ενδεχόμενη παθολογία πιο καθαρά και να έχει καλύτερη εικόνα. Η συνολική ποσότητα του υγρού που χρησιμοποιείται ελέγχεται προσεκτικά σε όλη τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στο χειρουργό να ελέγξει το ενδομήτριο και τα εσωτερικά στόμια των σαλπίγγων σας κοιτώντας μέσα από το υστεροσκόπιο. Εάν μια βιοψία ή κάποιος άλλος τύπος επέμβασης κριθεί αναγκαίος, θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μικροσκοπικών εργαλείων που εισάγονται στη μήτρα μέσω του υστεροσκοπίου.

Τι πρέπει να περιμένω κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης;

Φυσιολογικά, θα πρέπει να είστε σε θέση να λάβετε εξιτήριο αμέσως μετά την επέμβαση. Αν σας χορηγήθηκε γενική αναισθησία, ίσως χρειαστεί κάποια ώρα μέχρι να ανακτήσετε πλήρως τη λειτουργικότητά σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναμένεται να έχετε κάποιες ήπιες κράμπες χαμηλά στην κοιλιά ή μικρή ροή αίματος από τον κόλπο για λίγες ημέρες μετά τη επέμβαση. Μπορεί να σας δοθούν αναλγητικά ή και αντιβίωση. Αν εμφανιστεί πυρετός, ρίγη ή βαριά αιμορραγία, θα πρέπει να έρθετε άμεσα σε επαφή με τον γιατρό σας.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς επεμβάσεις. Ωστόσο, όπως σε όλες τις επεμβάσεις, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος επιπλοκών. Από τις πιο συχνές που μπορεί να παρατηρηθούν είναι η διάτρηση της μήτρας από το υστεροσκόπιο ή η υπερφόρτωση του οργανισμού με υγρά τα οποία χρησιμοποιούνται ως διατατικό μέσο καταστάσεις που συνήθως αντιμετωπίζονται αν γίνουν έγκαιρα αντιληπτές.