Υπερηχο-σαλπιγγογραφία: Σαλπιγγογραφία νέας γενιάς χωρίς τη χρήση ακτινοβολίας

Η διέλευση του σκιαγραφικού παράγοντα διαμέσω των δύο σαλπίγγων επιβεβαιώνει τη διαβατότητά τους.

Η υπερηχο-σαλπιγγογραφία (συνήθως συντομευμένη σε HyCoSy) είναι μια ασφαλής και αξιόπιστη υπερηχογραφική εξέταση που πραγματοποιείται στα πλαίσια της διερεύνησης της υπογονιμότητας Συνέχεια

10 Βασικές ερωτήσεις για τη μαστογραφία

40F_MLO_DMMG1. Τι είναι η μαστογραφία;

Μαστογραφία είναι η ακτινογραφία των μαστών. Πρόκειται για μια εξέταση προληπτικού ελέγχου (screening) που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την αξιολόγηση των παθήσεων του μαστού. Ο ετήσιος έλεγχος με μαστογραφία αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Συνέχεια